Home » Công nghệ » Sử dụng iPhone lẹ hơn với những mẹo hấp dẫn

Sử dụng iPhone lẹ hơn với những mẹo hấp dẫn

Sử dụng iPhone nhanh hơn với những mẹo hấp dẫn

hiện nay iPhone/iPad là các thiết bị phổ biến rộng rãi với phần lớn khách hàng smartphone vì vậy trung tâm chúng tôi sẽ đề cử các bạn 1 bài về các mẹo hay ở iPhone/iPad. Hy vọng sẽ giúp người sử dụng sử dụng máy móc của mình dễ dàng và dể dàng hơn. Cửa hàng chuyên mo khoa icloud ipad mini

 

Tắt cuộc gọi với tai nghe
Khi đã nói chuyện xong bạn có khả năng ngắt cuộc gọi bằng cách nhấn giữ nút giữa trong 2s và cuộc gọi sẽ tự động tắt.
take pic trên iPhone bằng tai nghe
Nếu bạn cần selfie bằng máy ảnh chính của iPhone nhưng lại ngại nhấn nút “+” trên phím cứng của máy thì có khả năng thay bằng phím “+” trên headphone, đó cũng là phím ra lệnh chụp ảnh của iPhone trên headphone.
Mở siri bằng tai nghe
Thông thường bạn sẽ có 2 cách để mở siri trên iPhone chi tiết bạn xem bật siri trên iPhone nhưng dưới đây bạn có thể mở và ra lệnh cho siri ngay tức khắc bằng cách nhấn giữ nút giữa đến khi hiện siri.